Projectes Quíos / Líban

Projecte Quíos. Servei Atenció Sanitària

CONTEXT

L’illa de Quíos és la segona en quant a nombre de persones refugiades arribades des de principis 2015 després de Lesbos.

L’Alcaldia de Quíos, l’única que hi ha en tota l’illa (amb una població total de 53.000 habitants), ha dedicat més d’1.200.000 euros del seu pressupost així com tots els recursos propis tant personals com materials per atendre les més de 150.000 persones refugiades que han passat per l’illa.

El ritme de trasllat de les persones que es troben a l’illa cap al continent és molt lent, perquè la burocràcia i les demandes de tramitació de la UE són molt restrictives i perquè aquest passat mes d’agost hi ha hagut una repuntada d’unes 500 noves arribades. Açò fa que la situació sigui crítica, segons l’ACNUR. La majoria estan allotjats en contenidors (una mena de mòduls prefabricats) però també n’hi ha que encara estan en tendes. De fet, aquest estiu s’ha desmantellat el campament de Souda (on encara hi queden 180 persones), que estava enmig del poble de Quíos, i ara totes les persones són traslladades al campament de Vial i a les seves immediacions.

PROJECTE ATENCIÓ SANITÀRIA

A través d’aquest projecte, que executarà l’ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), es realitzaran els següents serveis, sempre relacionats amb l’atenció sanitària:

– Serveis nocturns d’atenció a les necessitats mèdiques en els horaris de nit amb infermers, metges i tècnics, als camps de refugiats, apartaments, domicilis o hotels on han estat allotjades les persones refugiades, mitjançant trucada telefònica al número d’assistència.

– Serveis mèdics en horari diürn, prèvia informació dels serveis disponibles a la xarxa d’assistència i sempre com a segona opció.

– Servei de trasllat de pacients quan sigui autoritzat per les autoritats sanitàries competents.

– Assistència a malats crònics, seguiment, medicació, traducció dels historials mèdics…

– Assistència en les arribades per mar, oferint atenció bàsica a les persones refugiades que desembarquen a Quíos.

– Servei d’odontologia.

Paral·lelament es buscarà transferir els coneixements dels professionals sanitaris espanyols als voluntaris grecs.

La darrera fase del projecte es centrarà en la delegació de les competències als voluntaris locals perquè esdevingui administrat i gestionat pels mateixos habitants de l’illa.

PRESSUPOST

Les activitats que proposa aquest projecte tenen un cost total de 119.680 €, al qual el FMC hi aporta 27.000 € (amb possibilitat d’ampliar-se)

 

Projecte Caritas. Un Raig de vida

La població Palestina al món s’eleva a uns 11,22 milions de persones, més de 4 milions de les quals viuen en territoris ocupats per Israel i aproximadament un terç del total viu en altres països, en moltes ocasions en camps de  refugiats o en situació d’apàtrides sense dret a retornar a la seva terra.

Els palestins refugiats es concentren a Jordània, C isjordània, Franja de Gaza, Síria i el Líban, països àrabs veïns a la seva “nació”; són persones que neixen i moren amb la esperança de tornar a la seva terra.

En alguns d’aquests països els palestins han tingut la oportunitat d’adquirir el dret a la ciutadania. No és així en altres, com és el cas del Líban, on el govern mai els ha reconegut com a ciutadans, motiu pel qual 402.000 palestins viuen aglomerats en 12 camps de refugiats amb controls d’entrada i sortida, sota una gran pressió i rebuig.

Els palestins establerts al Líban viuen en una situació d’incertesa social permanent ja que, sense la carta de ciutadania, el govern mai ha facilitat a la població palestina els serveis necessaris per a qualsevol ésser humà.

D’ençà fa més de 10 anys Càritas Menorca col·labora amb diversos projectes amb la associació El Nuwat-Centre de Solidaritat Social que està ubicada a l’interior del camps de refugiats de Ein El Hilweb, aprop de la ciutat libanesa de Saida.

Ein El Hilweb és el campament de refugiats més gran d’aquesta zona, amb una població estimada en més de 100.000 persones, i empara la major quantitat de refugiats palestins de tot el Líban. Aquestes xifres no s’han pogut confirmar de manera precisa, ja que molts d’ells no estan censats en cap registre civil.

Des de l’actual guerra civil de Síria, que dura ja fa més de 6 anys, uns 700.000 palestins refugiats a Síria es veuen “directament afectats” pel conflicte armat, la qual cosa ha provocat que, fins a dia d’avui, més de 60.000 palestins s’ha vist obligats a fugir cap al Líban.

El problema dels desplaçats palestins s’agreujà quan el campament Yarmuk, al sud de Damasc, a Síria, fou controlat a principis d’aquest any per la oposició Síria militar, la qual cosa provocà la fugida de més del 80% dels residents (fins llavors més de 150.000 palestins), la majoria dels quals s’introduí al Líban.

Les principals preocupacions davant aquest situació humanitària són l’assistència alimentària, el subministrament de medicaments i productes bàsics com mantes, utensilis de cuina i matalassos. També  la prevenció de brots de malalties infeccioses.

Nuwat-Centre de Solidaritat Social Humanitari treballa en els sectors socials, comunitaris, educatius i de salut amb la intenció d’ajudar les persones que viuen en condicions de pobresa, sense cap discriminació ni preferència a dins del campament Ein El-Hilweh. Els objectius principals del centre són el recolzament a les famílies més pobres donant prioritat a les condicions de vida digna i la salut, oferir atenció mèdica mitjançant l’Hospital Human Call, organitzar i mantenir activitats comunitàries, socials i educatives, així com acompanyar les persones per tal de potenciar les seves capacitats, millorant també la formació professional i l’accés a la tecnologia.

Entre els molts projectes actius al camp de refugiats destaca l’anomenat  El pa de cada dia. Donada la precària situació econòmica dels refugiats palestins al Líban, aquest projecte esdevé de gran importància contribuint a la millora de la seva qualitat de vida garantint principalment una alimentació bàsica . Aquesta tasca es desenvolupa des del 2005 i consisteix principalment en la distribució de quotes alimentàries mensuals per a les famílies més necessitades, i quotes especials adreçades a la gent major, efectuant un seguiment personalitzat a cada grup familiar i oferint al mateix temps atenció sociosanitària als ancians.

Durant el 2012 el treball actiu amb famílies residents al campament es va incrementar en més de 675 famílies de desplaçats de Síria, i en els darrers mesos del 2013 es va produir un nou augment donat que milers de palestins van haver de fugir pel conflicte de Síria. Aquestes famílies necessiten tot tipus d’ajuda, sanitària, educativa, allotjament provisional… i sobretot menjar calent a diari i quotes d’aliments.

Un altre dels projectes actius a la zona és l’anomenat “Un raig de vida” que pretén donar assistència a les dones embarassades, parts i nadons, motiu pel qual Càritas Menorca des de 2005 col·labora amb l’hospital Human Call, únic hospital ubicat dins el campament de refugiats i que atén una població de més de 80.000 persones.

El programa inclou ajut per al consultori i l’aparell d’ultrasons per a embarassades d’alt risc, parts normals o per cesària, així com les cures intensives per a nadons donant prioritat als que no poden optar als serveis  mèdics gratuïts. Inclou programes formatius sobre l’embaràs, riscos i prevenció. Aquest programa pretén també dissuadir les dones de parir a casa amb l’objectiu de minvar la mortalitat materna infantil  i els riscos del postpart. Es treballa també en la promoció de la salut i educació sexual amb les dones més joves del campament.

Igualment important és el projecte adreçat als malats sense recursos que inclou ajut a tots aquells desproveïts d’atenció mèdica d’emergència, operacions, hospitalitzacions, consultes generals i especialitzades, medicaments i proves mèdiques diverses. En aquest projecte s’imparteixen xerrades mensuals sobre la salut com a eina de prevenció amb temes com: infarts, sistema circulatori i reproductor, ús dels medicaments, conseqüències de la automedicació i malalties infeccioses.

Anuncios